ქონების შეფასება ესაჭიროება ბიზნესს სხვადასხვა მიზნით,ზოგ შემთხვევაში აქტივების გასხვისებისთვის , სხვა შემთხვევაში მომავალი ბიზნეს სტრატეგიის განსასაზღვრად, ასევე ფინანსური რეპორტინგისთვის, სესხის უზრუნველსაყოფად.

ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ დონეზე მომზადებულ ქონების შეფასებას, შეფასების საერთაშორისო სტანდარტის და საქართველოში არსებული საკანონმდებლო ბაზის შესაბამისად.

ჩვენი სერვისები მოიცავს:

  • უძრავი ქონების შეფასებას;
  • მოძრავი ქონების შეფასებას;
  • არამატერიალური აქტივების შეფასებას;
  • ბიზნესის და ბიზნესინტერესების შეფასებას.