სოფიკო ხანიშვილი
აუდიტორი

განათლება:

სერტიფიკატები: 

პროფესიული გამოცდილება: