ნაირა ლობჯანიძე
ფირმის დირექტორი

განათლება: თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა ფინანსები და კრედიტი.

სერტიფიკატები: 

  • საქართველოს ქონების შემფასებელ ექსპერტთა ინსტიტუტის ქონების შემფასებლის სერტიფიკატი.
  • საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს სერტიფიკატი ზოგად აუდიტში.

პროფესიული გამოცდილება:

1996 წლიდან -დღემდე აუდიტორული ფირმა „მრჩეველი“-ს დირექტორი და კონსულტანტ-აუდიტორი.
1995-1996 წწ შპს „პერსპექტივა“-ს მთავარი ბუღალტერი.
1987-1995 წწ ტრესტ „ინჟმშენი“-ს ბუღალტერი.