თამარ კილასონია
ფინანსური კონსულტანტი

განათლება:

  • თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა ფინანსები და საბანკო საქმე ბაკალავრიატი.
  • ილიას სახელობის უნივერსიტეტი, ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნეს ადმინისტრირება, მაგისტრატურა.

სერტიფიკატები: 

  • საქართველოს ქონების შემფასებელ ექსპერტთა ინსტიტუტის ქონების შემფასებლის სერტიფიკატი.

პროფესიული გამოცდილება:

2015 წლიდან -დღემდე აუდიტორული ფირმა „მრჩეველი“-ს ფინანსური კონსულტანტი.
2014-2015წწ სამშენებლო კომპანია -შპს„კობრა ჯორჯია“ და „კობრა ინსტალასიონეს და სერვისიოს საქართველოს ფილიალი“ პროექტის ადმინისტრატორი ბუღალტერიაში.
2007-2014წწ სს “თიბისი ბანკი“ სატელეფონო სერვის ცენტრის სერვის ჯგუფის კონსულტანტი.