ვასილ ხანიშვილი  – ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

მმართველი პარტნიორი

განათლება:  თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა პოლიტეკონომია

სერტიფიკატები: 

  • სერტიფიცირებული აუდიტორი.
  • სერტიფიცირებული ქონების შემფასებელი.

პროფესიული გამოცდილება:

2005 – დღემდე აუდიტორული ფირმა „მრჩეველი“-ს მმართველი პარტნიორი.
2000 – 2003 წწსაგადასახადო დეპარტამენტის იურიდიულ საკითხთა და საგადასახადო საჩივრების განხილვის სამმართველოს უფროსი.
1998 – 2000 წწ საგადასახადო დეპარტამენტის საჩივრების განხილვის განყოფილების უფროსი.
1997 – 1998 წწ საგადასახადო საჩივრებისა და დავების დეპარტამენტის უფროსი.
1993 – 1997 წწ საქართველოს სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექციის ეკონომიკური მრჩეველი რუსეთის ფედერაციის სახ. საგადასახადო სამსახურთან.
1992 – 1993წწ საგადასახადო დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე.
1982 – 1992 წწ ფინანსთა სამინისტროს მრეწველობისა და მშენებლობის ფინანსების სამმართველოში იკავებდა სხვადასხვა პოზიციას.