ავთანდილ დარციმელია
აუდიტორი

განათლება:თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა ფინანსები.

სერტიფიკატები: 

  • საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს სერტიფიკატი ზოგად აუდიტში.

პროფესიული გამოცდილება:

2012 წლიდან -დღემდე აუდიტორული ფირმა „მრჩეველი“-ს აუდიტორი.
2008-2009წწ შპს სამშენებლო საწარმოო გაერთიანება „იბერია“ – მთავარი ბუღალტერი
2007-2008წწ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური – განყოფილების უფროსი;
1993-2007წწ – საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექცია – სამმართველოს უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი,
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსი, განყოფილების უფროსი;
1982-1992წწ – საქართველოს ფინანასთა სამინისტრო – ძირითადი საქმიანობის ინსპექტორი, უფროსი ეკონომისტი, მთავარ ეკონომისტი, რესურსების გადასახადებისა და არასაგადასახადო შემოსავლების უფროსი;