ადა ქაისხეველი
აუდიტორი

განათლება:

  • თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა საინჯინრო -ეკონომიკური;
  • თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის უმაღლესი სკოლა.

სერტიფიკატები: 

  • საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს სერტიფიკატი ზოგად აუდიტში.
  • საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გადამზადების კურსები “ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების ძირითად პრინციპებში” და „მთავარი ბუღალტრის საკვალიფიკაციო პროგრამა“ სერტიფიკატები.

პროფესიული გამოცდილება:

2007 წლიდან -დღემდე აუდიტორული ფირმა „მრჩეველი“-ს დირექტორი და კონსულტანტ-აუდიტორი.
2006-2007 წწ შპს “კუმისი XX1” – მთავარი ბუღალტერი
2006-2007 წწ შპს “ლაიმა”- მთავარი ბუღალტერი
2005-2006 წწ ინტერდისციპლინარულ სწავლებათა ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტი-მთავარი ბუღალტერი
2004-2005 წწ შპს “ფორტე+”- მთავარი ბუღალტერი
1995-2002 წწ შპს “დვალეთი-1”- მთავარი ბუღალტერი
1984-1995 წწ თბილისის მრავალდარგოვან საწარმოთა გაერთიანება სხვადასხვა პოზიციები.